Sari la conținut

Adeverinta De Domiciliu Model

Adeverința de domiciliu este un document oficial emis de către administrația locală, care atestă adresa la care o persoană are domiciliul stabil. Acest document este adesea solicitat în diverse situații, cum ar fi înregistrarea la diverse instituții, obținerea unor documente sau drepturi, precum și în alte proceduri administrative.

Model de adeverință de domiciliu:

[Logo-ul instituției emitente]

ADEVERINȚĂ DE DOMICILIU

Subsemnatul, [Numele și prenumele], titular al cărții de identitate seria [seria CI] nr. [numărul CI], eliberată de [Instituția emitentă], domiciliat(ă) în [Adresa completă], declară pe propria răspundere că adresa de domiciliu menționată mai sus este reală și că nu am mai obținut sau solicitat o astfel de adeverință în altă parte.

Data:

Semnătura:

Cerințe pentru eliberarea adeverinței de domiciliu:

– A avea domiciliul stabil în localitatea în care se solicită adeverința;

– A fi titularul unei cărți de identitate valabile;

– A prezenta un act doveditor al adresei de domiciliu (de exemplu, factura de utilități sau un contract de închiriere);

– A completa un formular de solicitare și a furniza toate informațiile cerute de către instituția emitentă.

FAQ – Întrebări frecvente despre adeverința de domiciliu:

1. Care este scopul unei adeverințe de domiciliu?

Adeverința de domiciliu este necesară pentru a atesta adresa la care o persoană are domiciliul stabil și este solicitată în diverse proceduri administrative sau pentru obținerea altor documente oficiale.

2. Ce documente trebuie să prezint pentru a obține o adeverință de domiciliu?

În general, instituția emitentă solicită prezentarea cărții de identitate valabile și a unui act doveditor al adresei de domiciliu, cum ar fi o factură de utilități sau un contract de închiriere.

3. Pot solicita o adeverință de domiciliu pentru altcineva?

Da, în anumite situații, se poate solicita o adeverință de domiciliu pentru altcineva, cu condiția de a avea o procură notarială sau un alt document legal care atestă acest drept.

4. Cât timp este valabilă o adeverință de domiciliu?

Valabilitatea unei adeverințe de domiciliu poate varia în funcție de reglementările locale, dar, în general, este valabilă pentru o perioadă de 6 luni până la 1 an.

5. Pot solicita o adeverință de domiciliu online?

Unele administrații locale permit solicitarea și obținerea unei adeverințe de domiciliu online, prin intermediul platformelor digitale sau a serviciilor electronice. Este recomandat să verificați disponibilitatea acestui serviciu în instituția emitentă din localitatea dumneavoastră.

Adeverința de domiciliu

Adeverința de domiciliu · Cerere tip · Actul de identitate în termen de valabilitate (original și copie) · Chitanța reprezentând contravaloarea taxei de furnizare … – dpepsc.ps2.ro

Adeverința de domiciliu

Eliberarea adeverinţei privind istoricul de domicilii – cnp – acte de …

Cererea se depune personal la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor pe raza căruia solicitantul adeverinței își are domiciliul … – www.spclepbv.ro

Dovada adresei de domiciliu/reședință – DIRECȚIA JUDEȚEANĂ …

Model-adeverinta-rol-agricol-2.pdf. Documente cu care se face dovada adresei de domiciliu/reşedinţă; Acte încheiate în condiţiile de validitate prevăzute de … – evpilfov.ro

Dovada adresei de domiciliu/reședință – DIRECȚIA JUDEȚEANĂ ...

Formulare tipizate privind activitatea Directiei … – Poliția Română

Model cerere – autorizare procurare prima armă letală/neletală (Anexa 1) … cu privire la domiciliul sau rezidenţa solicitantului (Serviciul/ Biroul Arme, … – www.politiaromana.ro

Descarcă formulare | PORTALUL SERVICIILOR ELECTRONICE

Categoria “Descarcă formulare” oferă modele de formulare cît pentru … Cerere pentru eliberarea adeverinței privind informația din Registrul de stat al … – e-services.md

Descarcă formulare | PORTALUL SERVICIILOR ELECTRONICE

Adeverință reducere vârstă de pensionare | SERVICIUL PUBLIC …

Adeverință reducere vârstă de pensionare. În conformitate cu prevederile Legii nr. 163 din 3 august 2020 pentru modificarea art. 65 alin. (5) din Legea nr. – evidenta.primariatarnaveni.ro

Descarcă formulare | Sector 1 Bucuresti

Cerere solicitare adeverinta de domiciliu … din O.U.G. nr.972005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani – www.starecivila1.ro

DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU EVIDENŢA PERSOANELOR ARGEŞ

Model declaraţie privind domiciliul minorului. … Cerere pentru eliberarea actului de identitate la schimbare domiciliu · Model … Model adeverinţă rol. – djeparges.ro

eliberare adeverințe cu date din evidența persoanelor

Pentru obţinere certificat cetăţenie şi domiciliu se depun următoarele documente: Cerere tip, model …;; Copie act identitate (se va prezenta şi originalul, … – dpcjepmh.ro

Modele de cereri – Evidența populației | Direcția Generală de …

Modele de cereri – Evidența populației … domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetăţenilor români · Anexa 15 din HG 1375/2006 – Cerere pentru … – www.deps4.ro

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.