Sari la conținut

Model Delegatie Drpciv

Introducere:

Atunci când dorim să obținem un permis auto, este important să ne familiarizăm cu toate procedurile și documentele necesare pentru a evita întârzieri și neplăceri neașteptate. Unul dintre aceste documente este delegația DRPCIV, care ne permite să delegăm o altă persoană să depună actele și să ridice permisul în numele nostru. În acest articol, vom prezenta un model de delegație DRPCIV, împreună cu instrucțiuni detaliate și un set de întrebări frecvente pentru a vă ajuta să completați și să utilizați acest formular în mod corect.

Model de delegație DRPCIV:

[Numărul și denumirea instituției]

[Adresa instituției]

[Localitate, cod poștal]

Subsemnatul(a) [Numele și prenumele solicitantului], cu domiciliul în [Adresa solicitantului], posesor al CI/BI seria [Seria CI/BI] nr. [Numărul CI/BI], CNP [CNP solicitant], declar pe proprie răspundere că deleguiesc pe domnul/doamna [Numele și prenumele persoanei delegate], posesor al CI/BI seria [Seria CI/BI] nr. [Numărul CI/BI], CNP [CNP persoană delegate] să depună actele și să ridice permisul auto în numele meu.

Data: [Data completării delegației]

Semnătura solicitantului: [Semnătura solicitantului]

Semnătura persoanei delegate: [Semnătura persoanei delegate]

Instrucțiuni pentru completarea și utilizarea modelului de delegație DRPCIV:

1. Completați cu atenție informațiile personale:

– Numele și prenumele solicitantului – introduceți numele și prenumele dumneavoastră conform actului de identitate.

– Adresa solicitantului – scrieți adresa la care locuiți.

– Seria și numărul CI/BI – introduceți seria și numărul actului de identitate.

– CNP – completați codul numeric personal.

2. Completați informațiile despre persoana delegate:

– Numele și prenumele persoanei delegate – introduceți numele și prenumele persoanei la care delegați ridicarea permisului.

– Seria și numărul CI/BI – introduceți seria și numărul actului de identitate al persoanei delegate.

– CNP – completați codul numeric personal al persoanei delegate.

3. Data completării delegației – introduceți data la care completați și semnați delegația.

4. Semnături – semnați delegația în spațiile corespunzătoare. Solicitantul semnează în dreptul „Semnătura solicitantului”, iar persoana delegate semnează în dreptul „Semnătura persoanei delegate”.

5. Prezentați delegația la instituția DRPCIV pentru a depune actele și a ridica permisul în numele dumneavoastră.

FAQ (Întrebări frecvente):

Q: De ce ar trebui să utilizez o delegație DRPCIV?

A: Utilizarea unei delegații DRPCIV vă permite să delegați o altă persoană să depună actele și să ridice permisul auto în numele dumneavoastră, în cazul în care sunteți împiedicat să o faceți personal.

Q: Cine poate fi persoana delegate?

A: Orice persoană care îndeplinește următoarele condiții poate fi delegată: să fie majoră, să fie posesorul unui act de identitate valabil și să aibă acordul dumneavoastră de a acționa în numele dumneavoastră.

Q: Este necesară autentificarea notarială a delegației?

A: Nu, delegația DRPCIV nu necesită autentificarea notarială. Este suficient să completați și să semnați formularul conform instrucțiunilor.

Q: Pot utiliza această delegație pentru orice instituție DRPCIV?

A: Da, puteți utiliza acest model de delegație pentru orice instituție DRPCIV din România.

ANEXA 38 Model de împuternicire emisă de persoana juridică …

Model de împuternicire emisă de persoana juridică pentru delegarea unei persoane fizice. Emitent. Nr. ______ din. ÎMPUTERNICIRE*. Subscrisa (denumirea): … – tl.prefectura.mai.gov.ro

Societatea Comercială

DELEGAŢIE. Se deleagă prin prezenta dl./dna. , care se legitimează cu documentul de identitate seria ____, nr. ______ eliberat la data de … – www.inmatricularimasini.ro

Delegatie pentru serviciul de inmatriculari auto in 2022 | Best …

Cititi mai departe pentru a vedea la ce foloseste o delegatie sau o procura notariala. V-am pus la dispozitie un alt articol care arata mai detaliat modele … – best-inmatriculari.ro

Delegatie pentru serviciul de inmatriculari auto in 2022 | Best ...

Model Delegatie PDF | PDF

CERERE-pentru-eliberarea-unui-duplicat-al-certificatului-de-inmatriculare (3). Nick Nick. Model Delegatie DRPCIV Corect. Model Delegatie DRPCIV Corect. – ro.scribd.com

Model Delegatie PDF | PDF

Acte necesare înmatriculare auto – Inmatriculari auto Bucuresti | Alco

11 feb. 2018 … Fisa Inmatriculare Auto · Cerere de Inmatriculare Auto – Model Nou … Delegatie Auto Taxe si Impozite Locale · Delegatie DRPCIV. – alco-inmatriculari.ro

Acte necesare înmatriculare auto - Inmatriculari auto Bucuresti | Alco

Delegatie | PDF

Model Delegatie DRPCIV Corect. marin mario. Delegatie Inmatriculare SV. Delegatie Inmatriculare SV … Model nou de cerere certificat de urbanism 2013. – ro.scribd.com

Delegatie | PDF

Formulare

Adrese utile · Cerere DRPCIV duplicat placi · Cerere DRPCIV – inmatriculare … Delegatie DITL Persoane Juridice · Model imputernicire Persoane Juridice … – www.smartasig.ro

Formulare

Model Delegatie Societate PDF | PDF

DELEGATIE,. -Model-. SC. din. cu sediul social in. , inregistrata la RC cu. si CUI. legal de. in calitate de administrator, deleaga, prin prezenta, pe – www.scribd.com

Model Delegatie Societate PDF | PDF

PV Carnet Muncap | PDF

Act aditional model-dimnuare timp si salar.doc. Lila Monica … Model Proces Verbal CCM – Alegere Reprezentanti … Model Delegatie DRPCIV Corect. – es.scribd.com

PV Carnet Muncap | PDF

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de …

… certificat constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului), precum și împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie;. – dgpci.mai.gov.ro

Documente necesare pentru eliberarea unui nou certificat de ...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.